2017-07-26 13:15 تراشه سبز تهران | TSTonline
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی :

آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، ایرانشهر شمالی، شماره ۲۱۷

کد پستی : ۱۵۸۴۶۵۳۴۱۶

تلفن : ۸۴۲۴۳۰۰۰ (۹۸۲۱) - ۸۴۲۴۲ (۹۸۲۱)

فاکس : ۸۴۲۴۳۳۴۱ (۹۸۲۱)

Email : info@tstonline.com
2017-07-26 13:15 تراشه سبز تهران | TSTonline
فرم تماس