2018-02-07 10:18 تراشه سبز تهران | TSTonline
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، ایرانشهر شمالی، شماره ۲۱۷
کد پستی : ۱۵۸۴۶۵۳۴۱۶
تلفن : ۸۴۲۴۳۰۰۰ (۹۸۲۱) - ۸۴۲۴۲ (۹۸۲۱)
فکس : ۸۴۲۴۳۳۴۱ (۹۸۲۱)
Email : info@tstonline.com


دفتر جردن:

بلوار نلسون ماندلا(جردن)، بلوار گلستان، خیابان گلستان، کوچه لادن، پلاک۳
کد پستی: ۱۹۶۶۷۳۳۱۱۱
تلفن: ۷۵۲۷۵۰۰۰ (۹۸۲۱)
2017-07-26 13:15 تراشه سبز تهران | TSTonline
فرم تماس