2018-06-18 15:59 تراشه سبز تهران | TSTonline
خدمات فروش
خدمات قبل از فروش:

مشاوره و امکانسنجی رایگان
ارایه سرویس ها با توجه به نیازهای مشتری
ارایه زمانبندی جهت تحویل و راه اندازی سرویس ها

خدمات پس از فروش:

ارایه سیستم مانیتورینگ و نظارت
ارایه خدمات پشتیبانی شبانه روزی بصورت رایگان
جهت مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل کنید

و با شماره 84242 تماس حاصل فرمایید.
مشاوره رایگان