2017-07-26 15:07 تراشه سبز تهران | TSTonline
صدای مشتری
2018-08-18 14:13 تراشه سبز تهران | TSTonline
نحوه رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات
تکمیل فرم صدای مشتری و ارسال
تماس تلفنی : ( شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 17:00 ) شماره تماس : 84243417
پیغام گیر تلفنی : کلیه ساعات شبانه روز 84243417
فاکس: 84243341
مراجعه حضوری : ( شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 17:00 ) آدرس : تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی ، پلاک 217
ایمیل : voc@tstonline.com
سامانه 195