2016-09-05 09:38 تراشه سبز تهران | TSTonline
پهنای باند اختصاصی اینترنت
امروزه تمام افراد حقیقی و حقوقی که کسب و کارشان در ارتباط مستقیم با اینترنت قرار دارد از سرویس پهنای باند اختصاصی (Dedicated Internet Bandwidth) استفاده می‌نماید.
تضمین کیفیت، وجود ثبات 99.5% (پایداری سرویس) و مزایای متعدد دیگر، این سرویس‌ها را به انتخاب اول مشتریانی مبدل ساخته که اینترنت، شاهرگ حیاتی برای کسب و کارشان به‌شمار می آید.
برای اینگونه مصرف کنندگان، سرویس‌های اشتراکی (غیر اختصاصی / Shared) مانند ADSL مناسب و کاربردی نخواهد بود و مشکلات عدیده‌ای را پدید خواهد آورد.
شرکت تراشه سبز با هدف کسب خشنودی مشتری در جایگاه یک شریک، و با رسالت فراهم آوردن ارزش‌های مورد نظر مشتری در هنگام استفاده از سرویس‌های اینترنت، تمرکز را بر روی ارائه سرویس‌های اختصاصی اینترنت قرار داده است.