2017-08-02 15:36 تراشه سبز تهران | TSTonline
خدمات فروش:
خدمات قبل از فروش:

مشاوره و امکانسنجی رایگان
ارایه سرویس ها با توجه به نیازهای مشتری
ارایه زمانبندی جهت تحویل و راه اندازی سرویس ها

خدمات پس از فروش

ارایه سیستم مانیتورینگ و نظارت
ارایه خدمات پشتیبانی شبانه روزی بصورت رایگان
جهت مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل کنید

و با شماره 84242 تماس حاصل فرمایید.
مشاوره رایگان
مشاوره رایگان