2017-07-30 15:59 تراشه سبز تهران | TSTonline
تراشه سبز تهران
تراشه سبز تهران
2017-08-05 15:39 تراشه سبز تهران | TSTonline
درباره تراشه سبز تهران

معرفی شرکت:

شرکت تراشه سبز تهران در زمره پیشتازان صنعت اینترنت در کشور می‌باشد که در سال 1378 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر از پیشگامان عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می‌باشد. این شرکت در سایه تدبیر و ریسک پذیری مدیریت ارشد سازمان و تعهد و تشریک مساعی مجموعه کارکنان در سطوح تخصصی مختلف، موفقیت ها و افتخارات قابل توجهی را نائل گردیده است.
شرکت تراشه سبز تهران با درک صحیح از الگوی سامانه‌های پویا - Dynamic System (تداوم در تغییر، تعامل سازنده و مستمر محیط داخلی سازمان با محیط بیرونی شامل بازار هدف و مشتریان، رقبا و دولت جمهوری اسلامی ایران) و با رویکردهای نوین مدیریت مبتنی بر تفکر استراتژیک (تدوین اهداف، تحلیل واقعی از نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها، شناسائی، تحلیل و توسعه منابع در اختیار، تدوین مسیر رسیدن به اهداف و کنترل مستمر این روند) توانسته است به جایگـاهی بیـش از رضـایت مشـتری دست یافـته و آرمـان "خشنـودی مشتـری" را محقق گرداند.
اطمینان و تداوم همکاری سازمان‌هایی همچون بانـک ها، مـراکز بیمارستانی، مراکز دانشگاهی، بخش های مختلف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، شرکت های حمـل و نقل و برخی از زیر مجموعه‌های خودروسازان، سرویس دهندگان اینترنت (ISP) و ده‌ها شرکت در بخش خصوصی، گواه صحت این مدعاست.
شرکت‌هایی که در آن زمان فعالیت جدی خود را در این پهنه آغاز کردند (با توجه به مشکلات عدیده کسب و کار اینترنت در آن دوره) با چالش‌ها و موانعی پنجه در پنجه افکنده بودند که عبور سلامت از آن بسیار سخت می نمود بطوریکه غیر منصفانه نیست اگر ایشان را خط شکنان صنعت اینترنت در ایران بنامیم.
برای تحرک و پویایی یک سازمان، ایجاد توسعه و بهسازی سیستم‌های مدیریتی لازم می باشد، که در میان آنها سیستم مدیریت کیفیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. سیستمهای مدیریت کیفیت QMS: Quality Management System به منظور تضمین سطح کیفیت و برآورده ساختن انتظار مشتری در سازمان استقرار می‌یابند. توجه به ایجاد ساز و کارهایی که منجر به رضایت مشتریان شود، زیر بنای سیستم‌های مدیریت کیفیت به شمار می آید. QMS رضایت مشتریان را، بعنوان هدفی برای تمامی سازمان در می آورد و به این هدف جامعه عمل می پوشاند. بدون QMS فعالیت‌های بهبود و تحول در سطوح سازمان، تثبیت نخواهد شد.سیستم‌های مدیریت کیفیت، با توجه به نوع فعالیت سازمان شکل می گیرد و باید در استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، به اهداف سازمان و وظایفی که سازمان برای خود قائل است توجه عمیق داشت.


سرلوحه و چشم انداز :

تبدیل شرکت تراشه سبز تهران به بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت و تلفن بین الملل در خاورمیانه


ماموریت :

ارائه استانداردهای نوین در کیفیت و کمیت سرویسهای اینترنت و تلفن بین الملل و همچنین ایجاد تسهیلات جهت افزایش ضریب نفوذ استفاده مردم ایران از خدمات مبتنی بر اینترنت در سراسر میهن اسلامی .


ارزش های سازمانی:

"همت، خردجمعی، خلاقیت، نوآوری و غیرت در راستای توسعه همه جانبه و پایدار شرکت تراشه سبز و کسب خشنودی مشتری به عنوان شریک ما در کسب و کار"
مدیر ارشد شرکت تراشه سبز تهران در راستای پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008 خط مشی کیفیت خود را بدین شرح اعلام می دارد
1- ترفیع منزلت مشتری از یک ذینفع خارجی سازمان به ذینفع داخلی شرکت که همانا جایگاه شریک سازمان می باشد. با توجه به این که مشتریان کانون توجه، ضامن بقا و مهمترین عامل پیشرفت شرکت هستند، ایفای تعهدات از طریق تامین نیازهای قانونی آنان و ارائه خدمات مطلوب هدف اصلی و پایدار شرکت می باشد
2- بهبود مستمر در فعالیتهای کمی و کیفی شرکت . از طریق تدوین و اندازه گیری اهداف کمی و کیفی سازمان
3- ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت کارکنان و برآورده کردن نیازهای انسانی پرسنل بر اساس هرم نیازهای افراد بعنوان مهمترین سرمایه شرکت
4- فضاي مناسب به منظور مشاركت فكري
ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت فکری کارکنان ) اتاق فکر ( که باعث بروز خلاقیت و در نهایت نوآوری در فرآیندهای سازمان در جهت اعتلای کیفیت سرویسهای ارائه شده می گردد.
ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت فکری مشتریان و ذینفعان ( Focusing Group ) .2017-07-30 09:47 تراشه سبز تهران | TSTonline