2019-10-13 17:11 تراشه سبز تهران | TSTonline
سرویس DID تراشه سبز تهران
سرویس DID تراشه سبز تهران
2017-07-25 15:18 تراشه سبز تهران | TSTonline
تراشه سبز تهران پس از ارائه موفق سرویس ارزان قیمت تلفن بین الملل بیستاک (Post paid) و سرویس اختصاصی بیستکال (Pre-paid) تجربه‌ای متفاوت را به مشتریان تلفن بین الملل و دوستداران فناوری نوین ارائه می‌دهد. با استفاده از سرویس بیستل (سرویس DID تراشه سبز)، یک شماره 8 رقمی شهر تهران به‌ ازای شماره مقصد مورد نظر به مشترک تخصیص یافته و پس از تخصیص این شماره، مشترک از هر مکانی می‌تواند با مقصد مشخص خود و با شماره‌گیری تلفن شهری تخصیص یافته، مستقیماً و بدون هیچ گونه محدودیتی مکالمه نموده و از تماسی آسان، با کیفیت و مقرون به صرفه بهره‌مند گردد.
2017-07-25 13:48 تراشه سبز تهران | TSTonline
ویژگی نخست سرویس DID بیستل
ویژگی نخست سرویس DID بیستل
*برقرارس تماس با عزیزانتان در خارج از کشور تنها با گرفتن شماره 8 رقمی اختصاصی
*امکان انتخاب یک شماره 8 رقمی توسط مشترک
*بصورت کاملاً مستقیم و بدون حضور اپراتور ماشینی
*بدون نیاز به پین
*حتی بدون نیاز به شماره‌گیری تلفن مقصد
ویژگی دوم سرویس DID بیستل
ویژگی دوم سرویس DID بیستل
وقتی در ایران نیستید همچنان می توانید به تماس های ورودی موبایل یا تلفن ثابت خود در ایران پاسخ دهید، کافیست موبایل یا تلفن ثابت خود را بر روی شماره 8 رقمی اختصاصی‌تان در بیستل دایورت کنید.
*بدون پرداخت هزینه رومینگ
*با امکان رؤیت Caller ID تماس گیرنده
*عدم آگاهی تماس گیرندگان از نبود شما در ایران
تماس با کارشناسان بیستل: 84353000