2017-08-02 16:47 تراشه سبز تهران | TSTonline
سرویس تلفن بین الملل بیستاک
سرویس تلفن بین الملل بیستاک
020 ارزانتر از دو صفر
بیستاک با تلاش برای پایین آوردن هزینه ها و راحتی استفاده , سرویس جدید خود را ارائه نموده است. به این ترتیب می توانید, بدون نیاز به خرید کارت تلفن با جاگذاری 020 به جای دو صفر ابتدای شماره تلفن مقصد خود , به آسانی با تمام نقاط دنیا تماس بگیرید.
کارشناسان بیستاک: 02184242
بیستاک
سرویس تلفن بین الملل بیستکال
سرویس تلفن بین الملل بیستکال
سرویس بیستکال, اشتراک تلفن بین الملل می باشد که امکان تماس با کیفیت و کم هزینه را با کشور های سراسر جهان برای کاربران فراهم می سازد.
پس از دریافت پین کد از شرکت , شما می توانید با شماره تلفن 02159860تماس حاصل فرمایید و پس از وارد نمودن پین کد , شماره مقصد مورد نظر را وارد کنید و تماسی ارزان و با کیفیت را تجربه نمایید.
کارشناسان بیستکال: 02184353000
بیستکال
2017-08-02 16:47 تراشه سبز تهران | TSTonline
سرویس تلفن بین الملل بیستل
سرویس تلفن بین الملل بیستل
با استفاده از سرویس بیستل ( سرویسDID تراشه سبز ) , یک شماره 8 رقمی شهر تهران بازای شماره مقصد مورد نظر به مشترک تخصیص یافته و پس از تخصیص این شماره , مشترک از هر مکانی می تواند با مقصد مشخص خود و با شماره گیری تلفن شهری تخصیص یافته , مستقیماٌ و بدون هیچگونه محدودیتی مکالمه نموده و از تماسی آسان , با کیفیت و مقرون به صرفه بهره مند گردد.
کارشناسان بیستل: 02184353535
بیستل
سرویس تلفن بین الملل افغان تل
سرویس تلفن بین الملل افغان تل
سرویس افغان تل مناسب برای تماس با تمامی اپراتورهای افغانستان و پاکستان می باشد.
ازهر نقطه ی ایران با موبایل و تلفن ثابت می توانید از سرویس افغان تل استفاده کنید.
کارشناسان افغان تل: 2184353637افغان تل