2017-08-05 16:14 تراشه سبز تهران | TSTonline
معرفی سرویس
شرکت تراشه سبز تهران به عنوان قدیمی ترین، خوش نام ترین و بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن بین الملل، تحقیقات جامعی را در راستای تماس با کشور افغانستان و پاکستان انجام داده تا بستری مناسب جهت استفاده از این خدمات را برای کاربران افغانستانی عزیز فراهم نماید.هزینه های بالا و کیفیت نامطلوب تماس با افغانستان یکی از دغدغه های اصلی مهاجرین افغانستانی محسوب می شود. از این رو شرکت تراشه سبز با ارائه سرویس افغان تل درصدد کاهش هزینه های تماس با افغانستان و افزایش کیفیت مکالمات تلاش کرده تجربه مطلوبی را برای مهاجرین افغانستانی عزیز فراهم سازد.